Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Granice a ograniczenia wolności wypowiedzi”.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Agnieszka Demczuk kierownik Zespołu Badań Propagandy i Dezinformacji z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze prof. Demczuk obejmują ochronę praw człowieka (w tym wolność wypowiedzi); społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego; rozwój elektronicznej administracji publicznej; koncepcje demokratycznego państwa prawa, reformy wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku oraz propagandę i dezinformację. Prof. Demczuk jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym m.in. książek: „SARS-CoV-2 i COVID-19. Plotki, dezinformacje i narracje spiskowe w polskim dyskursie publiczny” (2021) oraz „Wolność wypowiedzi w społeczeństwie informacyjnym” (2020). Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Termin: 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 stycznia 2023 r. do godz. 20.00 na adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy o Zimowej Szkole Metodologicznej, organizowanej przez Sekcję Metod, Technik i Narzędzi Badawczych PTNP oraz Katedrę Filozofii i Teorii Polityki Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.

Zapraszamy 16 i 17 lutego do Torunia!  Organizatorzy czekają na Wasze zgłoszenia do 15 stycznia.

Szczegóły na stronie>>

 

 

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Pierwsze wnioski z wojny w Ukrainie. Czy widzimy zmiany w sztuce wojennej i technice wojskowej?”.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr Łukasz Przybyło z Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej.

Zainteresowania badawcze dr. Przybyło obejmują przede wszystkim konflikty XX wieku. Jest m.in. autorem książek „Doktryny wojenne. Historia i ocena” oraz „Charków-Donbas 1943”. Jest także współautorem monografii „Merkawa – miecz Izraela” oraz autorem i współredaktorem wydanej ostatnio bardzo interesującej książki „Państwo średnie – Polska. Studia i szkice”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Termin: 7 grudnia 2022 r. (środa) Rozpoczęcie: godz. 18.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w debacie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 20.00 na adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Serdecznie zapraszamy!

29 listopada 2022 r. w gościnnym Poznaniu odbył się Walny Zjazd Delegatów PTNP, na którym wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2022-2025.

Nowy skład Zarządu Głównego:

prof. Magdalena Musiał-Karg - prezes ZG

prof. Maciej Hartliński - wiceprezes ZG

prof. Grzegorz Janusz - wiceprezes ZG

prof. Renata Podgórzańska - wiceprezes ZG

prof. Adam Szymański - wiceprezes ZG

dr Alina Kaszkur - skarbnik

dr Natasza Lubik-Reczek - sekretarz

prof. Agnieszka Kasińska-Metryka

prof. Joanna Marszałek-Kawa

prof. Anna Jach

Dziękujemy prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu (b. Prezes PTNP) i prof. Teresie Sasińskiej-Klas za ogromy wkład w rozwój naszego Towarzystwa.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

prof. Jacek Wojnicki - przewodniczący

prof. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska - wiceprzewodnicząca

prof. Grzegorz Piwnicki

prof. Elżbieta Kużelewska

prof. Marcin Rachwał

dr Agata Włodarska-Frykowska

dr Piotr Obacz

 

Gratulujemy i życzymy udanej kadencji.

ptnp-01

Komisja liczy głosy

ptnp-01
ptnp-01 ptnp-01
ptnp-02

Kandydatka na prezesa - prof. Agnieszka Kasińska-Metryka

ptnp-02
ptnp-02 ptnp-02
ptnp-03

Kandydatka na prezesa - prof. Magdalena Musiał-Karg

ptnp-03
ptnp-03 ptnp-03
ptnp-04

Ustępujący prezes - prof. Arkadiusz Żukowski

ptnp-04
ptnp-04 ptnp-04
ptnp-05

Ustępujący prezes A. Żukowski przekazuje historyczne pieczątki Towarzystwa nowo wybranej prezes M. Musiał-Karg

ptnp-05
ptnp-05 ptnp-05

Oddział krakowski zaprasza na wykład Profesor Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame, Prezydent International Political Science Associaction, zatytułowany

Is There A Future for Political Science? Reflecting on How to Turn It Inside Out, Upside Down, and/or Maybe into an Exciting Field

Wykład odbędzie się 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, ale będzie także streamingowane na żywo na kanale Youtube WSMiP UJ.

Link do transmisji na YouTube: https://youtu.be/fK0s8fzjPuM

Link do transmisji na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/

plakat

Profesor Dianne Pinderhughes jest pracowniczką University of Notre Dame i obecną Prezydent International Political Science Association (w kadencji na lata 2021-2023); w pracy badawczej podejmuje tematy związane z nierównościami społecznymi, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz polityką rasową, etniczną i genderową w państwach amerykańskich; jest autorką i współautorką licznych ważnych publikacji, m.in.: Uneven Roads: An Introduction to US Racial and Ethnic Politics; Black Politics After the Civil Rights Revolution: Collected Essays; Race, Gender, and the Changing Face of Political Leadership on 21st Century America; w przeszłości pełniła funkcję Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2007-2008) oraz była członkinią APSA Task Force, odpowiedzialnego za przygotowanie raportu o stanie dyscypliny: Political Science in the 21st Century.

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na seminarium metodologiczne zatytułowane „Indeks Stronniczości Politycznej Mediów: narzędzie do pomiaru stronniczości mediów w okresie kampanii wyborczych", które odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy Teams w dniu 16 listopada 2022 r., początek o godz. 18.00.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Rafał Klepka z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.