Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na seminarium naukowe poświęcone polityce zagranicznej Polski i Rumunii. Tytuł seminarium: „POLSKA I RUMUNIA – PAŃSTWA ŚREDNIEJ POTĘGI?”.

Termin: 20 KWIETNIA 2021 R. (WTOREK), GODZ. 16.30 -19.30.

Udział wezmą: dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, doradca ministra spraw zagranicznych), dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Piotr Pogorzelski, prof. dr. Adrian Corpădean (Uniwersytet Babeş-Bolyai), prof. dr. Laura Herța (Uniwersytet Babeş-Bolyai) oraz dr Ovidiu Vaida (Uniwersytet Babeş-Bolyai). Zapewniamy tłumaczenie.

W seminarium można wziąć udział przez aplikację Zoom.

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/86477104421?pwd=dkNuTGovMlNpSlRhbW53MGxqd3JFZz09

Passcode: 882849

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Akademickie Centrum Studiów Europejskich i Niemcoznawczych Akademii im. Jakuba z Paradyża zapraszają na spotkanie dyskusyjne zatytułowane ‘Dylematy polityki klimatycznej - nowy model rozwojowy czy balast dla gospodarki”.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka w zakresie polityki klimatycznej, regionalizmu i integracji europejskiej, państw nordyckich, regionu arktycznego i regionu Morza Bałtyckiego oraz zrównoważonego rozwoju. Autorka wielu artykułów i publikacji, m.in. książki „Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju” (Łódź 2019). Tłumaczka książki M. Maslina „Zmiany klimatu”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Termin: 23 marca 2021 r. (wtorek) Rozpoczęcie: godz. 18.00.

okładka RIPEABuenos Aires, May 11th 2021

Dear Colleagues of Polish Political Science Association,

We would like to inform you that the Political Science School of the University of Buenos Aires has launched the Journal of Argentine Foreign Policy Research (RIPEA) with the institutional support of the Argentine Society of Political Analysis (SAAP) - member of the International Political Science Association (IPSA).

The magazine is a publication oriented to international studies focused on the international politics of Latin America and Argentina, from a regional and global perspective through a plurality of theoretical paradigms.

We would like to invite colleagues from your prestigious institution to submit academic papers.

The first issue will be published in the month of July 2021 and the works may be submitted until May 15. The second issue will be published in December 2021 and works will be received until October 15.

The journal receives academic papers and bibliographic reviews in Spanish, English, French, Portuguese, and Italian. We invite you to know about the journal and the editorial standards at https://politicaexteriorargentina.org/

 

We greet you cordially,

Dr. Juan Pablo Laporte

RIPEA Director

W imieniu Kapituły Nagrody im. Prof. Jana Baszkiewicza zapraszamy do nadsyłania prac mogących wziąć udział w konkursie w sprawie nagrody za najlepszą monografię autorską w zakresie nauk o polityce wydaną w Polsce w 2019 lub 2020 roku.

W załączniku przesyłamy Komunikat, w którym znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Szczegóły również na stronie: https://bit.ly/3sCdF1V

 

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państw bałtyckich.

Wprowadzenia w problematykę dokona płk rez. dr hab. Zdzisław Śliwa, dziekan Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu (Baltic Defense College), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej, United States Army Command and General Staff College w Fort Leavenworth oraz w Centrum Studiów Strategicznych Uniwersytetu Obrony Narodowej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Pekinie. Były dowódca jednostek do szczebla batalionu, Szef Oddziału Operacyjnego J3 w Kwaterze Głównej KFOR w Prisztinie w Kosowie oraz Szef Oddziału Planowania Operacyjnego J5 w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP w Warszawie.

W załączeniu list od Prezydent IPSA Pani dr Marianne Kneuer.

List >>>