Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych do udziału w wykładach i dyskusjach w ramach projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii” organizowanych przez krakowski oddział PTNP wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Pierwszym gościem będzie Profesor Jan Zielonka z University of Oxford. Wykład i późniejsza dyskusja toczyć się będą wokół tematu:

Nauki polityczne i polityka nauki

Spotkanie odbędzie się 3 listopada br. (czwartek) o godz. 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo i zamieszczone do obejrzenia później na kanale Youtube WSMiP UJ.

LINKI DO SPOTKANIA:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFlMjBjYWUtMDlkNi00YzhhLWFhZmItNDdlYTQyM2EwMDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/8OhrunEzVlE

Z przyjemnością informujemy, że projekt Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na organizację II konferencji naukowej z cyklu ŚCIEŻKI KARIERY NAUKOWEJ KOBIET W POLSKIEJ POLITOLOGII - PRÓBA ANALIZY został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.

Nasza konferencją odbędzie się wiosną 2023 r.

Szczegółowe informacje wraz z zaproszeniem zostaną opublikowane na naszej stronie w mediach społecznościowych już niebawem.

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Chiny wobec Rosji i jej agresji na Ukrainę”.

Wprowadzenia w problematykę dokona, politolog i kulturoznawca, dr hab. Łukasz Gacek prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego Wschodu UJ, stażysta naukowo-badawczy w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. W latach 2017-2018 Analyst & Business Development Manager KGHM (Shanghai) Cooper Trading Co. Ltd. Obszar badawczych zainteresowań prof. Ł. Gacka obejmuje m.in. współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych. Ostatnio opublikował Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach (2020) oraz China’s Environmental Protection Policy in Light of European Union Standards (2021).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie Profesora Roberta O. Keohane’a z Princeton University: Polityka zmian klimatycznych jako problemu egzystencjalnego (The politics of climate change as an existential problem).

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2022 roku (środa) o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA: MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U4NzE5NTctNDhhNC00MGVhLWFlZmEtYTJmNTEzMWZlOTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/n95CsDCtqq4

Informujemy, że dzięki życzliwemu wsparciu Pana prof. Bogdana Szlachty, redaktora naczelnego "Myśli Politycznej" ukazał się w tym czasopiśmie obszerny artykuł autorstwa prof. Jana Tkaczyńskiego poświęcony organizowanemu przez Oddział Krakowski PTNP Konkursowi im. Profesora Michała Cezarego Rostworowskiego wraz z omówieniem wszystkich nagrodzonych prac:

https://orka.sejm.gov.pl/MP.nsf/0/733DD12F6167E29DC12587FF0073F45F/$file/11_art_MP%203(9)_2021.pdf

 

We wrześniu b.r. Profesor Jerzy J. Wiatr obchodził 95 urodziny.

Podczas dorocznej konferencji Central European Political Science Association w Olsztynie, którą to organizację Pan Profesor zakładał, uczestnicy konferencji i prezes PTNP prof. Arkadiusz Żukowski złożyli Jubilatowi życzenia pomyślności.