Oddział krakowski zaprasza na wykład Profesor Dianne Pinderhughes z University of Notre Dame, Prezydent International Political Science Associaction, zatytułowany

Is There A Future for Political Science? Reflecting on How to Turn It Inside Out, Upside Down, and/or Maybe into an Exciting Field

Wykład odbędzie się 21 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, ale będzie także streamingowane na żywo na kanale Youtube WSMiP UJ.

Link do transmisji na YouTube: https://youtu.be/fK0s8fzjPuM

Link do transmisji na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/

plakat

Profesor Dianne Pinderhughes jest pracowniczką University of Notre Dame i obecną Prezydent International Political Science Association (w kadencji na lata 2021-2023); w pracy badawczej podejmuje tematy związane z nierównościami społecznymi, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz polityką rasową, etniczną i genderową w państwach amerykańskich; jest autorką i współautorką licznych ważnych publikacji, m.in.: Uneven Roads: An Introduction to US Racial and Ethnic Politics; Black Politics After the Civil Rights Revolution: Collected Essays; Race, Gender, and the Changing Face of Political Leadership on 21st Century America; w przeszłości pełniła funkcję Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2007-2008) oraz była członkinią APSA Task Force, odpowiedzialnego za przygotowanie raportu o stanie dyscypliny: Political Science in the 21st Century.

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na seminarium metodologiczne zatytułowane „Indeks Stronniczości Politycznej Mediów: narzędzie do pomiaru stronniczości mediów w okresie kampanii wyborczych", które odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy Teams w dniu 16 listopada 2022 r., początek o godz. 18.00.

Wprowadzenia w problematykę dokona dr hab. Rafał Klepka z Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych do udziału w wykładach i dyskusjach w ramach projektu „Polimpact – Społeczne znaczenie i wpływ Politologii” organizowanych przez krakowski oddział PTNP wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Pierwszym gościem będzie Profesor Jan Zielonka z University of Oxford. Wykład i późniejsza dyskusja toczyć się będą wokół tematu:

Nauki polityczne i polityka nauki

Spotkanie odbędzie się 3 listopada br. (czwartek) o godz. 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo i zamieszczone do obejrzenia później na kanale Youtube WSMiP UJ.

LINKI DO SPOTKANIA:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFlMjBjYWUtMDlkNi00YzhhLWFhZmItNDdlYTQyM2EwMDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/8OhrunEzVlE

Z przyjemnością informujemy, że projekt Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na organizację II konferencji naukowej z cyklu ŚCIEŻKI KARIERY NAUKOWEJ KOBIET W POLSKIEJ POLITOLOGII - PRÓBA ANALIZY został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.

Nasza konferencją odbędzie się wiosną 2023 r.

Szczegółowe informacje wraz z zaproszeniem zostaną opublikowane na naszej stronie w mediach społecznościowych już niebawem.

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza na spotkanie dyskusyjne zatytułowane „Chiny wobec Rosji i jej agresji na Ukrainę”.

Wprowadzenia w problematykę dokona, politolog i kulturoznawca, dr hab. Łukasz Gacek prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego Wschodu UJ, stażysta naukowo-badawczy w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. W latach 2017-2018 Analyst & Business Development Manager KGHM (Shanghai) Cooper Trading Co. Ltd. Obszar badawczych zainteresowań prof. Ł. Gacka obejmuje m.in. współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej. Jest autorem wielu monografii i artykułów naukowych. Ostatnio opublikował Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach (2020) oraz China’s Environmental Protection Policy in Light of European Union Standards (2021).

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie Profesora Roberta O. Keohane’a z Princeton University: Polityka zmian klimatycznych jako problemu egzystencjalnego (The politics of climate change as an existential problem).

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2022 roku (środa) o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy MS Teams, będzie także streamingowane na żywo na Youtube.

LINKI DO SPOTKANIA: MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U4NzE5NTctNDhhNC00MGVhLWFlZmEtYTJmNTEzMWZlOTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22698a32cb-798f-47b9-bccd-f43db10138af%22%7d

Youtube: https://youtu.be/n95CsDCtqq4