Zarząd Oddziału:

Prezes - dr Marlena Piotrowska

Wiceprezes - dr Wojciech Ufel

Sekretarz - dr. Małgorzata Madej

Skarbnik - dr. Joanna Trajman

 

Komisja Rewizyjna:

dr hab. prof. UWr Michał Jacuński

dr. hab. prof. DSW Helena Wyligała

dr Mateusz Zieliński

 

Kontakt:

PTNP Oddział Wrocław

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Politologii

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław