Zarząd Oddziału

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki (UW) - prezes

Dr Agnieszka Bejma (UW) - wiceprezes

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH - sekretarz

Dr Tomasz Rawski (UW) - skarbnik

Dr hab. Andrzej Rudowski, prof. ucz. (UKSW)

Dr hab. Adam Szymański, prof. ucz.(UW)

Dr Małgorzata Kaczorowska (UW)

 

Komisja Rewizyjna:

Dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś (UW)

Dr hab. Leszek Graniszewski prof. ucz. (UKSW)

Dr Iwona Wyciechowska (UW)