Ogłaszamy kolejną odsłonę Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. W tej edycji zgłoszone mogą zostać prace obronione w 2022 roku, napisane w języku polskim lub angielskim. Nagrodą w Konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w postaci monografii zwartej.

Sponsorem nagrody jest Wydawnictwo Adam Marszałek. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca br., które prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegóły w regulaminie Konkursu.

ilustracja

Tworzymy aktualną bazę danych członków PTNP. Prosimy o wypełnienie formularza przez wszystkie osoby, mające członkostwo PTNP do dnia 10 stycznia 2023 r.

https://forms.gle/C57p8ondcKBRjNPW6

 

Z okazji 70. urodzin składamy Prezesowi dr. Adamowi Marszałkowi, człowiekowi-instytucji wielce zasłużonemu dla środowiska politologicznego, najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i codziennej radości.

W dniu 23 lipca 2022 r. zmarł w wieku 76 lat prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, współzałożyciel lubelskiego Oddziału Towarzystwa. W latach 1963–1968 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta w ówczesnym Studium Nauk Politycznych UMCS.

W 1973 r. obronił dysertację na Wydziale Prawa UMCS i uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Z dniem 1 października 1975 r. został zatrudniony w nowopowstałym Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS. W 1981 r. był organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych i Myśli Politycznej, a następnie, po przekształceniach organizacyjnych, kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do 30 września 2011 roku. Z dniem 1 lutego 1982 r. powołany został na stanowisko docenta, a z dniem 1 października 1990 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. W 1998 r. Profesor Marek Żmigrodzki uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych, a cztery lata później, w 2002 r., został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W macierzystej uczelni pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu, a następnie prodziekana Wydziału Politologii.

Będąc z wykształcenia prawnikiem z wyboru stał się politologiem, znanym i uznanym w Polsce.. Był specjalista w zakresie ustroju politycznego, w szczególności państwa, polityki i partii politycznych, czego wyrazem były liczne publikacje, w tym i podręczniki akademickie, z których uczyło się wiele pokoleń politologów. Nieoceniony był wkład Profesora w rozwój szeroko rozumianej nauki o państwie i polityce. Był wykładowcą rzetelnym i oddanym kształceniu dydaktykiem. Doceniali to studenci uczestniczący licznie w wykładach i seminariach prowadzonych przez Profesora. Był jednym z najwyżej ocenianych przez studentów naukowcem i dydaktykiem Wydziału Politologii UMCS.

Wiele czasu poświęcał opiece nad młodszymi koleżankami i kolegami, którzy pod Jego bacznym okiem przygotowywali rozprawy awansowe na różne stopnie naukowe. Profesor był promotorem kilkunastu prac doktorskich, kilkadziesiąt razy pełnił również rolę recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych, jak również opiniował wnioski o nadanie tytułu profesora. Niektórzy wychowankowie Profesora osiągnęli status samodzielnych pracowników naukowych, a nawet uzyskali tytuły profesorskie – co Profesor uznawał także za swój osobisty sukces.

W latach 1998-2001 Profesor pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. W międzyczasie przez kilka lat był prorektorem Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Z kilkuletnią przerwą pełnił od 2005 do sierpnia 2021 r. funkcję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Był jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych postaci nie tylko w lubelskim środowisku naukowym. Przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Z dniem 30 września 2020 r. Profesor, korzystając już wcześniej z uprawnień emerytalnych, zakończył swoje zatrudnienie na UMCS, pozostając nadal mile widzianym gościem w macierzystej Katedrze.

Odszedł od nas Wychowawca wielu pokoleń politologów, Mistrz, Kolega i Przyjaciel. Zawsze życzliwy dla innych, otwarty na ich problemy, poświęcający im czas, służący pomocą.

Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.

Non omnis moriar

Z głębokim smutkiem przyjmujemy informację o śmierci, po długiej chorobie, 8 maja b.r. prof. dr. hab. Waldemara Parucha - kierownika Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jego spektrum zainteresowań badawczych było szerokie, a koncentrowało się przede wszystkim na polskiej myśli politycznej, zwłaszcza okresu międzywojennego, a także polityce zagranicznej Polski. Z tego zakresu miał najwięcej osiągnięć naukowych. Ponadto zajmował się takimi zagadnieniami jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NATO, metodologia badań politologicznych, systemy polityczne Europy Środkowej i zarządzanie strategiczne (w sumie był Autorem 240 prac naukowych, w tym ponad 30 publikacji zwartych). Należał do prekursorów politologii stosowanej.

Miał także wybitne osiągnięcia w sferze społecznej i politycznej. Prof. W. Paruch bardzo aktywnie był zaangażowany w reformę szkolnictwa wyższego, a w szczególności nauk społecznych i Jego dyscypliny naukowej nauk o polityce i administracji.

Żegnamy wybitnego i uznanego politologa, uznanego wykładowcę akademickiego i poważanego Kolegę.

W imieniu Zarządu Głównego PTNP

Prezes prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski