Lista członków honorowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

 

Antoszewski Andrzej

 Baszkiewicz Jan 

 Bromke Adam 

Burdelski Marceli

 Chodubski Andrzej 

Cziomer Erhard

 Danecki Jan 

 Dobrowolski Piotr 

 Gebethner Stanisław 

Goban-Klas Tomasz

Godlewski Tadeusz

 Groszyk Henryk 

Gwiazda Adam

Herbut Ryszard

Jamróz Adam

Kik Kazimierz

 Komarnicki Henryk 

Krauz-Mozer Barbara

 Kukułka Józef 

Łoś-Nowak Teresa

Majchrowski Jacek

Malinowski Marek

Mania Andrzej

Marszałek Adam

 Michowicz Waldemar 

 Mojsiewicz Czesław 

 Mołdawa Tadeusz 

Mrozek Bogusław

 Olszewski Edward 

Olszewski Henryk

Pałecki Krzysztof

Pastusiak Longin

 Pietraś Ziemowit Jacek 

 Rajkiewicz Antoni 

Sasińska-Klas Teresa

 Skrzydło Wiesław 

Stępień-Kuczyńska Alicja

Szczepaniak Marian

Tkaczyński Jan Wiktor

Ulicka Grażyna

Wiatr Jerzy J.

Wojtaszczyk Konstanty Adam

Wróbel Sylwester

Zieliński Eugeniusz

Zięba Andrzej

 Żmigrodzki Marek