Sekcja administracji i polityk publicznych

 

 

Z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego powołano nową sekcję Administracji i polityk publicznych PTNP.

Podczas pierwszego zebrania, które odbyło się w dniu 22 września 2015 roku w Krakowie dokonano wyboru władz sekcji w następującym składzie:

 

 

Przewodniczący sekcji:
dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytet Rzeszowski;

 

Sekretarz sekcji:
dr Anna Kołomycew, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytet Rzeszowski;

 

Skarbnik sekcji:
dr hab. Robert Wiszniowski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski,

 

Skład rady sekcji:

 

  1. prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski,
  2. dr Małgorzata Kmak, Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
  3. dr Justyna Wasil, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  4. dr hab. Robert Wiszniowski, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski,
  5. dr Justyna Anders-Morawska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
  6. dr hab. Robert Kmieciak, Wydział Nauk Politycznych i dziennikarstwa Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  7. mgr Ewelina Wojciechowska, UMK w Toruniu

«Członkowie Sekcji Administracji i polityk publicznych PTNP» [załącznik]

 

 

Celem nowej sekcji Administracji i polityk publicznych jest rozwój współpracy akademickiej, prowadzenie wspólnych badań i wymiana doświadczeń naukowców zajmujących się problematyką: administracji publicznej, rządzenia publicznego, samorządów terytorialnych, samorządów zawodowych, polityki publicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego, aktywności społecznej, partycypacji publicznej, partnerstw międzysektorowych, administracji publicznej, rządzenia publicznego, samorządu terytorialnego, rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki publicznej, a także partycypacji publicznej.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność sekcji oraz uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt. „Polityki publiczne – kreowanie i wdrażanie”, która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2016 w Iwoniczu Zdroju  (szczegóły na stronie PTNP w dziale konferencje).

 

«Protokół z zebrania założycielskiego Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP» [załącznik]

 

♦ «Sprawozdanie z I Seminarium Naukowego Sekcji Administracji i Polityk Publicznych » [załącznik]