Miło nam poinformować o nowej sekcji PTNP: "Sekcja Badań Azji Wschodniej",

Zebranie nowopowstałej sekcji, odbyło się w dniu 23 września 2015 r. w czasie trwania III Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w Krakowie.

Sekcja Badań Azji Wschodniej powstała z inicjatywy dr Marcelego Burdelskiego.


W dniu 23 września 2015 roku odbyło się zebranie sekcji, na którym obecni byli:

 

- Zarząd sekcji w składzie:

 

Przewodniczący:

dr Marceli Burdelski, Uniwersytet Gdański;

 

Wiceprzewodnicząca:

dr Grażyna Strnad;

 

Sekretarz:

mgr Marta Tomeczek;

 

- członkowie sekcji:

mgr Artur Tomeczek;

mgr Piotr Kaczmarek.

 

Celem sekcji jest prowadzenie badań naukowych dotyczących problematyki Azji Wschodniej. Szczególny nacisk położony będzie na tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy międzyuczelnianej i stworzenie forum dyskusyjnego pozwalającego na wymianę doświadczeń.